top of page
  • Photo du rédacteurLe Fantôme de la liberté

Davidias profesoru Guyju Spielmannu / Davidias à professeur Guy SpielmannNagrada za najbolji prijevod djela iz hrvatske književne baštine izvanrednom profesoru Guyu Spielmannu

Nagrada "Davidias", dodjeljuje se za najbolji prijevod djela iz hrvatske književne baštine na strane jezike ili za najbolju knjigu, odnosno studiju inozemnoga filologa o hrvatskoj književnoj baštini, a dobio ju je izvanredni profesor Guy Spielmann sa Sveučilišta Georgetown u Washingtonu.


Riječ je o studiji "La comédie ragusaine au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles : un faux air de Molière" ("Dubrovačka komedija na prijelazu XVII. u XVIII. stoljeće: prividni Molière"), objavljenoj kao predgovor knjizi Deux "moliérades" croates. Ilija Kuljaš suivi de Andro Stitikeca (Dvije hrvatske "moliérade". Ilija Kuljaš; Andro Stitikeca), Prozor éditions, Reuil-Malmaison, 2022.


Povjerenstvo je podsjetilo da su moliérade kao najmarkantniji segment hrvatskih frančezarija odraz paneuropske mode u koju su se hrvatski prevoditelji uključili i počeli se zabavljati Molièreovim tekstovima već za njegova života, od posljednje trećine XVII. stoljeća, da bi se potom moliérade intenzivno širile tijekom XVIII. stoljeća u svim hrvatskim idiomima te ubrzo postale impozantna pojava u europskom kontekstu.


Spielmann je, smatra povjerenstvo, dokazao da bi bilo pogrešno u hrvatskim preradbama prepoznavati tek blijede surogate Molièreova djela. Na primjeru dviju odabranih dubrovačkih komedija dokazano je da su hrvatske moliérade Molièreom nadahnute, ali su nastale u vlastitom tonalitetu, za koji Spielmann ističe da ih ne treba razumjeti kao dug susjednim kulturama nego kao autohtonu književnost u prirodnom procesu književnoga „kruženja“, napomenulo je povjerenstvo.


Studija Guyja Spielmanna otvara širok horizont pronošenja vrijednosti hrvatske književne baštine i doprinosi njezinu svjetskom odjeku te predstavlja bitan poticaj za buduća istraživanja hrvatskih moliérada i hrvatske književnosti uopće u kontekstu europske i svjetske književnosti, tvrdi povjerenstvo.


Čestitke profesoru Guyu Spielmannu i nakladi Prozor-éditions!*Prix ​​de la meilleure traduction d'une œuvre du patrimoine littéraire croate au professeur Guy Spielmann

Le prix littéraire Davidias accordé par le Ministère de la culture de la République de Croatie récompensant une étude ou un ouvrage publié à l'étranger et portant sur la littérature croate a été décerné par la commission de la Société des écrivains croates (DHK) cette année au texte du professeur Guy Spielmann de l'Université Georgetown de Washington pour son texte « La comédie ragusaine au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles : un faux air de Molière » préfaçant le livre « Deux molièrades croates – Ilija Kuljaš et Andro Stitikeca » publié l'an passé chez Prozor-Editions, Rueil Malmaison.


La commission a rappelé que le segment le plus frappant des « françaiseries » (frančezarije) croates, les moliérades, est le reflet de la mode paneuropéenne dans laquelle les traducteurs croates se sont impliqués et ont commencé à s'amuser avec les textes de Molière déjà de son vivant, dès le dernier tiers du XVIIe siècle, puis les moliérades se répandront intensivement au cours du XVIIIe siècle dans tous les idiomes croates et sont rapidement devenues un phénomène imposant dans le contexte européen.


Selon la commission, Spielmann a prouvé qu'il serait erroné de ne reconnaître dans les adaptations croates que de pâles substituts des œuvres de Molière. Sur l'exemple de deux comédies de Dubrovnik sélectionnées, il a été démontré que les moliérades croates s'inspiraient de Molière, mais étaient créées dans leur propre tonalité, ce qui, selon Spielmann, ne doit pas être compris comme une dette envers les cultures voisines, mais comme une littérature autochtone d'un processus naturel de "circulation" littéraire, note la commission.


L'étude de Guy Spielmann ouvre un large horizon de transmission de la valeur du patrimoine littéraire croate et contribue à son écho mondial, et représente un stimulant important pour les recherches futures sur les moliérades croates et la littérature croate en général dans le contexte de la littérature européenne et mondiale, affirme la commission.


Le texte du professeur Spielmann est consultable dans la rubrique Hors-séries/ Deux moliérades croates sur www.prozor-editions.com.


Félicitations à professeur Guy Spielmann et à Prozor-éditions !

Comments


bottom of page